Dykking

Mennesket har alltid latt seg fascinere av havet og dets skatter, både i form av mat og mineraler. Så lenge det har vært mennesker på jordkloden har vi tatt til havet for å finne både mat og verdifulle mineraler som gull, perler og edelstener. Selv om vi i dag fortsatt dykker etter mineraler og perler, er det sportsdykking som er den mest utstrakte formen for dykking verden over. Moderne utstyr og utvidet kunnskap har åpnet en helt ny verden for alminnelige landkrabber. Moderne sportsdykking slik vi kjenner det i dag, bygger på arbeidet utført av Emile Gagnan og kompanjongen Jaques-Yves Costeau. Costeau var kaptein i det franske sjøforsvaret på 1940-tallet, han var ansvarlig for redningsaksjoner og dykk på forliste franske skip. Eneste måten man kunne lære av sine feil var ved å dykke ned til skipene og se hva som var årsaken til at de sank. Problemet var at dykkerne hadde begrenset med tid og bevegelsesfrihet under vann. Da de var koblet direkte til luftkilder på overflaten var det lite fri bevegelse på havbunnen, og dette gjorde arbeidet vanskelig og ikke minst tidkrevende. Sammen med Gagnan utviklet Costeau den aller første trykkregulerte pusteventilen, som sammen med trykkluftflasker tillot dykkere å oppholde seg lengre under vann, og ga dem samtidig frihet i bevegelse som Costeau søkte. Costeau oppfant ikke bare utstyret man i dag bruker til dykking, han inspirerte en hel verden til å utforske havbunnen da han i 1953, sammen med Frederic Dumas, ga ut boken The Silent World: A Story of Undersea Discovery and Adventure.

Hvorfor dykke?

Sportsdykking tar oss inn i en helt ny verden, og mange som dykker for første gang forklarer opplevelsen som magisk og overraskende. Mange er usikker på om dykking er for dem da de tror man må begi seg ned på mange meters dyp for å se hva havet har å by på. Sannheten er at det er de første 10 meteren som har mest lys og liv. Allerede på 3-4 meters dyp kan man oppleve en verden av farger, flora og dyreliv. De aller fleste sportsdykkere holder seg på grunnere vann, med dybder ned til 15-20 meter. Skal man dykke dypere enn det, utsetter man seg selv for en helt ny type fare og man trenger egnet utstyr og gassblandinger.

Farer ved dykking

Er det farlig å dykke? Vel, svaret vil avhenge av hvem man spør. Det blir litt det samme som å spørre; er det farlig å kjøre bil? De siste 20 årene er det utdannet over 50.000 sportsdykker i Norge, og årlig utføres det ca. 500.000 dykk i norske farvann. Av alle disse dykkerne er det hvert år mellom 50 og 100 som opplever problemer og må behandles i trykkammer. Antall dødsfall ved sportsdykking i Norge ligger stabilt på mellom 5 og 10 personer hvert år. Det er viktig å påpeke at ikke alle disse omkommer i norske farvann. Mange benytter ferien til dykking verden over i farvann de ikke er kjent med og med utstyr som er leid fra nærmeste dykkesenter. Reglene i Norge for utstyr og kontroll er blant de strengeste i verden, og det er ikke nødvendigvis like god kontroll i alle andre land. Skal man se bare på antall skader og dødsfall, må man plassere dykking i kategori ekstremsport. Det er ikke mange andre sportsgrener i Norge eller verden forøvrig som medfører flere dødsfall hvert år. Sportsdykking er dog som alle andre sporter der det er risiko involvert, men tar man de riktige forholdsreglene er det en fantastisk sport. Dette underbygges av statistikk som viser at erfarne dykkere er overrepresentert i statikk over skader og dødsfall.