Disse forsikringene bør du ha som båteier

Som eier av fritidsbåt i Norge er det ingen krav om at du skal forsikre båten, men det er selvsagt å anbefale at man gjør det uansett. Det er ikke bare skader på egen båt og tyveri som kan ramme deg økonomisk som båteier. De aller største kostnadene kommer gjerne om man havner i en ulykke og blir funnet ansvarlig i ulykken. Da kan kostnadene og erstatningskravene komme til å svi hull i både lommebok og bankkonto.

Velg riktig selskap

Det er ikke bare prisen som gjelder når du skal skaffe deg en båtforsikring. Omfanget av dekningen, størrelsen på egenandeler og sikkerhetsrabatter er noe man bør sjekke nøye før man signerer. Vær også oppmerksom på at forsikringen ikke vil gjelde hvis du leier ut båten i en periode. Skal du leie ut båten må du skaffe deg en tilleggsforsikring som dekker dette. Vær også prisbevisst når det gjelder de litt større og dyrere båtene, for her kan forskjellene mellom de forskjellige forsikringsaktørene være enorme. Det er dessverre slik at mange selskaper ser på båt som ren luksus, og har man råd til dyr båt, ja da har man også råd til dyr forsikring også.

Ansvarsforsikring

Det finnes mange forskjellige typer dekninger når det kommer til forsikring av båt, og i likhet med bilforsikring kan man velge mellom ansvar, kasko, brann og tyveri. Ansvarsforsikringen koster svært lite og det er ikke påbudt å tegne den på fritidsbåter, i motsetning til når det kommer til bil. Ansvarsforsikringen vil kunne dekke erstatningsansvaret du har om båten din påfører skader på andre personer eller gjenstander. I og med at ansvarsforsikringen ikke er å anse som kostbar, er det anbefalt å tegne en slik for din egen økonomiske trygghets skyld.

Kaskoforsikring

Ved kaskoforsikring vil dekningsgraden være større, og det innebærer at skader på din båt som skyldes for eksempel kantring, havari, brudd på mast/bom, grunnstøting, sammenstøt med kai eller andre båter, samt andre skader, vil erstattes. Denne forsikringen er nyttigere enn mange tror, og grunnen til det er at det kreves grov uaktsomhet fra den andre parts side for at du skal få utbetalt erstatning uten at du har kaskoforsikring. Du kan til og med være helt og holdent uten skyld, men selv ikke da vil den andre partens ansvarsforsikring nødvendigvis dekke dine skader. Som nevnt tidligere, ansvarsforsikring er billig og det er en grunn til det.

Brannforsikring

Brannforsikring er det mange som hopper over da de tenker at det er ingen fare, båten ligger jo tross alt på vannet. Sannheten er at brann er en av de største utbetalingspostene til båteiere hvert år.  Brann i det elektriske anlegg om bord i båt er ikke uvanlig. Det gjør sjeldent de enorme skaden på selve båten, men nytt elektrisk anlegg og røykskader kan fort løpe opp i titusenkronersklassen. I tillegg vil en god brannforsikring dekke skader på din båt som følge av eksplosjon og lynnedslag. Husk at du som båteier plikter å ha brannslukningsutstyr som er godkjent ombord i båten. Har du ikke slukningsutstyr ombord risikerer du at store deler av erstatningen tilbakeholdes av selskapet.

Tyveriforsikring

Mange båteiere takker nei til tyveriforsikring da de allerede betaler i dyre dommer for å ha båten liggende i en låst, bemannet havn. Det mange glemmer er at forsikringen også dekker skader som oppstår som en følge av forsøk på tyveri. Hærverk vil også dekkes under tyveriforsikringen. Husk at du som eier er pliktig å sørge for at båten og eventuelt utenbordsmotor er forsvarlig låst og sikret. Har du tilbehør på båten som er løst, skal dette være innelåst i båten for at forsikringen skal dekke det.