Fridykking

Sportsfiske er en av de største rekreasjonsformene vi har i Norge. Man regner med at over 300.000 nordmenn årlig bruker fritiden til å fiske i hav, innsjøer og elver over hele Norge. Fiske er en flott måte å komme seg ut i naturen på, være det seg med båt ut på havet eller fluestang i en av våre vakre elver. Mengden ulike fiskearter man kan fange i Norge gjør det til en interessant og ofte lærerik fritidssyssel. På verdensbasis finnes det i dag over 30.000 ulike fiskearter, i Norge kan man fange 332 ulike arter. Av artene i Norge er det 285 saltvannsarter og 47 ferskvannsarter.

Torskefamilien

Torsk er en av de aller vanligste fiskene i Norge. Torskefamilien er en gruppe strålefinnede fisker som har totalt 22 ulike arter. Fra gammelt av ble også artene i brosmefamilien og skjellbrosmefamilien regnet som en del av torskefamilien, men forskere har de siste 100 årene valgt å skille dem ut i tre ulike arter. Torsken er en langstrakt fisk med 1-3 ryggfinner og 1-2 gattfinner. Torsken kjennes ofte igjen ved at den har skjegg i form av 3-4 tråder som henger fra haken på de fleste arter innen familien. Torskenes naturlige hjem er den nordlige halvkule, men noen meget få arter er også å finne på den sørlige halvkule. De vanligste fiskene i torskefamilien er hvitting, lyr, hyse, kolmule, lang, sei, torsk og lyr.

Flyndrefisk

Flyndre er en fiskeart som lever på havets bunn og ikke alltid er like enkel å fange. Fisken er fra 15- 40 cm i lengde, bred og flat. Den tilbringer mesteparten av sitt liv på havbunnen hvor den kan skjule seg fra andre rovfisk ved å gå i ett med havbunnen. Skal man fiske flyndre bør man ta turen ut på kvelds- og nattestid. Det er da den er mest aktiv og muligheten for å få en på stangen er størst. Flyndrefamilien er representert i Norge med 10 ulike arter; blåkveite, gapeflyndre, atlanter kveite, lomre, rødspette, sandflyndre, skrubbe, smørflyndre, tunge og piggvar.

Hai

Hai er langt fra så uvanlig i Norge som mange tror. I norske farvannene finner man både håbrann og den 12 meter lange blåhaien. Haiene vi har i Norge er sky dyr som sjelden eller aldri kommer inn på grunt vann. Ikke ser de på mennesker som føde heller, så badene nordmenn trenger ikke å bekymre seg. Det vil si, vi trenger ikke å bekymre oss ennå. Forskere tror nemlig at den store, og atskillig farligere, hvithaien vil menge seg med norske haier i fremtiden. Det er allerede observert hvithai på den nordlige halvkule, og man vet at hvithaien er meget tilpasningsdyktig. Inntil videre er det dog bare 9 haiarter man kan fiske i norske farvann. Blåhai, den vanligeste og største med sine 12 meter i lengde, samt gråhai, makrellhai, bruge, håbrann, hågjell, håkjærring, pigghå og svarthå.

Laks

Norge er viden kjent for vår fantastiske laks, og i dag er faktisk laks en av Norges aller viktigste eksportvarer. Storbritannia, Japan, Frankrike, Italia og Kina importerer alle mange tusen tonn norsk laks hvert år. I Norge er det 9 ulike laksearter, de mest vanlige er laks, lodde og ørret, men også regnbueørret og sik er ettertraktede arter.

Steinbit

Steinbit er en av de mer uvanlige fiskene i Norge. Den lever på ekstremt dypt hav og har fått sitt navn fra sin ekstreme kjeve og imponerende tannrekke. Skal man fiske steinbit anbefales det at man har på vernesko med ståltå. Får steinbiten først munnen over en sko tygger den lett gjennom både tøy og bein. Steinbiten hører til gruppen piggfinnefisker, og det finnes tre arter steinbit i Norge. Alle har det karakteristiske brede, runde hodet, stor munn med kraftige tenner, og tykt, seigt skinn.